Företagets historia | Om Oss | CareLigo
Svenska English

Careligo

Företagets historia

2012 startades CareLigo av Fredrik Westman och Andreas Blomqvist som tillsammans har 20 års erfarenhet från medtech-industrin i allmänhet, och utvecklandet av terapi och diagnostik för hjärtsviktspatienter i synnerhet. Företaget startades med en vision om att göra det lätt för patienten att göra rätt och framförallt att sätta patienten i centrum av sin egenvård och på så sätt förbättra patientens hälsa och livskvalitet samtidigt som man sparar in stora belopp åt sjukvården.
Största delen av året gick åt till produktutveckling och djuplodande marknadsanalyser. Under årets slut fick CareLigo nya delägare och den nya styrelsen formerades kring årsskiftet

2013 genomfördes CE-märkning av produkten som kommit att kallas OPTILOGG, och en första klinisk studie genomfördes med tre ledande kliniker för att validera OPTILOGGs kliniska effekt. Studien kunde framgångsrikt avslutas i december 2013 och marknadslanseringen tog vid.

2014 publicerades fynden för första gången och det första kundavtalet tecknades. Det genomfördes även en nyemission och en ny styrelse fomrerades och nya medarbetare rekryterades.

2015 Ett patent på OPTILOGG utfärdades och flera kunder knöts an. Ytterligare en randomiserad studie, denna gång inom primärvården genomfördes. Den första artikeln publicerades i vetenskaplig tidskrift.

2016 OPTILOGG används hos en eller flera vårdgivare i ett tiotal län landet runt och i Q4 2016 visade företaget första gången upp ett positivt kassaflöde. Nya kliniska fynd presenterades på vetenskapliga konferenser.

2017 Den första offentliga upphandlingen av OPTILOGG har genomförts.