Svenska English

Careligo

Mål & Vision

Vårt mål är att kunna hjälpa hjärtsviktspatienter i de nordiska länderna, genom att ha en marknadsnärvaro etablerad i dessa områden 2019.

CareLigos vision är att alla äldre kroniskt sjuka ska få tillgång till den bästa vården på ett jämlikt och personcentrerat sätt