Mål & Vision | Om Oss | CareLigo
Svenska English

Careligo

Mål & Vision

Vårt mål är att kunna hjälpa hjärtsviktspatienter i de nordiska länderna och Tyskland, genom att ha en marknadsnärvaro etablerad i dessa områden 2018.

CareLigos vision är att kunna spara resurser åt vården och förbättra livet för hjärtsviktssjuka.