OPTILOGG i korthet | Om Oss | CareLigo
Svenska English

Careligo

OPTILOGG i korthet

OPTILOGG förbättrar livskvaliten för patienter, förenklar arbetet för vårdgivaren och sparar pengar åt Landstingen.

OPTILOGG är ett hembaserat hjälpmedel för hjärtsviktssjuka, som aktiverar patienten och gör denne till en aktiv del i vårdkedjan.

OPTILOGG är det enda hjälpmedlet för hjärtsviktssjuka som på allvar utvecklats för en multi-sjuk 80-åring utan teknikvana, och som dessutom inte på något sätt ökar på arbetsbelastningen för vårdgivaren.

OPTILOGG är CE-märkt, registrerat hos Läkemedelsverket och dess kliniska effekt har belagts i tre kontrollerade kliniska studier. OPTILOGG har upphandlats offentligt och används inom ett tiotal län i Sverige