Svenska English

Careligo

Klinisk Evidens

Klinisk validering av OPTILOGG

Randomiserad, kontrollerad prövning (PACEMAN-HF), n= 82, Karolinska sjukhuset, Södersjukhuset, Danderyds sjukhuset, 2014
2,7 slutenvårdsdygn färre per patient efter 6 månader, en reduktion med 28%, (RR: 0,72, 95% CI: 0,61-0,84; p<0,05)
30% bättre egenvårdsbeteende (EHFScB) eller en förbättring med 7 punkter, (IG: 16,5 [IQR: 12; 22] vs. CG: 23,5 [IQR 18,8; 30,0], p<0,05)
29% högre hälsorelaterad livskvalitet (KCCQ), (IG: 72,7 [IQR: 50,8; 87,9] vs. CG: 51,8 [IQR 40,9; 62,8], p<0,05)
12% förbättrad kunskap om hjärtsvikt (DHFKS), (p<0,05)
85% systemföljsamhet (daglig användning av OPTILOGG), (IQR: 71%; 93%)
Länk till abstract
Citations:
Hägglund et al., 2015, Scand Card J, ”Patient-centred home-based management of heart failure” (ID 1035319 DOI:3109/141731.2015.1035319)
Melin et al., 2014, European Heart Journal (2014 ) 35 ( Abstract Supplement ), 838, “Patient Centered Management of Heart Failure - results of a randomized controlled study - the PACEMAN-HF study.”

Randomiserad, kontrollerad prövning, n= 100, Hemse Vårdcentral (primärvård), Gotland, 2015
33% färre slutenvårdsdygn per patient efter 6 månader (RR: 0,67; 95% CI: 0,45-0,99; p<0,05)
45% bättre egenvårdsbeteende (EHFScB) eller en förbättring med 14 punkter (longitudinell mätning), (Baseline: 31 [IQR: 28; 35] vs. 6 månader: 17 [IQR 14; 25], p<0,05)
97% systemföljsamhet (daglig användning av OPTILOGG), (IQR: 91%; 99%)
Länk till abstract
Citations:
Hovland et al., 2016, European Journal of Heart Failure (2016) 18 (Suppl. 1), p.55, P256, "PACEMAN-HF - pooled analysis from two randomized controlled trials"

Meta-analys av PACEMAN-HF och Hemse: poolad, justerad analys, n= 172, 2016
29,2% färre slutenvårdsdygn per patient efter 6 månader (RR: 0,708; 95% CI: 0,607-0,825; p<0,05)
94% systemföljsamhet (daglig användning av OPTILOGG), (IQR: 84%; 98%)
Länk till abstract
Citations:
Hovland et al., 2016, European Journal of Heart Failure (2016) 18 (Suppl. 1), p.55, P256, "PACEMAN-HF - pooled analysis from two randomized controlled trials"

Kontrollerad interventionsstudie, n= 62, Norrtälje sjukhus (Vårdbolaget tio100 AB), Norrtälje, 2017
36% färre slutenvårdsdygn per patient efter 9 månader, (RR: 0,64; 95% CI: 0,47-0,87; p<0,05)
Länk till abstract
Citations:
Blomqvist et al., 2017, European Journal of Heart Failure (2017) 19 (Suppl. S1), p.459, P1847, "Evaluation of e-health tool for heart failure patients", DOI: 10.1002/ejhf.833