Indikation & förskrivning | Vårdgivare | CareLigo
Svenska English

Careligo

Indikation

Indikation

OPTILOGG är ett lämpligt hjälpmedel för alla med diagnosticerad svikt, och det finns inga kontraindikationer.
Vi brukar säga att "kan man läsa en svenska dagstidning, med eller utan hjälpmedel, kan man använda OPTILOGG". Man bör alltså vara läskunnig, vara svenskspråkig och kunna se texten på skärmen.

OPTILOGG har kliniskt utvärderats på sviktpatienter från NYHA-klass I till NYHA-klass IIIb (läs mer under "Klinisk evidens"). I en mindre utvärdering har även NYHA-klass IV patienter inom ramen för ASiH utvärderats med mycket goda resultat.

För att få ut mesta möjliga effekt ur OPTILOGG bör patienten antingen ha bevarad eller endast viss nedsatt kognitiv förmåga, alternativt en engagerad anhörig. Patienter med begynnande demens ingick i PACEMAN-HF-studien och är inte att betrakta som ett hinder.

Notera att eftersom OPTILOGG tillhandahålls som en tjänst, så kan du som vårdgivare alltid begära en avinstallation av OPTILOGG hos en patient som inte använder systemet (se Förskrivning).

Förskrivning

OPTILOGG genererar inget merjobb för dig som vårdgivare eller någon av dina kollegor, och det är en grundläggande princip som hela modellen vilar på.

Vill du bli kund hos CareLigo och använda dig av OPTILOGG som en del av din hjärtsviktsvård, så tecknar vi ett ramavtal som utöver en uppläggningsavgift inte innebär några kostnader eller köpåtaganden, utan endast reglerar villkoren för avtalsperioden för de system du faktiskt ordinerar. Med ett avtal på plats sätter vi upp dig och din organisation i vårt register och du får tillgång till vår Beställningsportal. När du har en patient som är en lämplig kandidat, lägger du en beställning i beställningsportalen. Då gör CareLigo följande:

Skulle du bedöma att patienten av någon anledning inte längre behöver sin OPTILOGG, går du bara in på Beställningsportalen och lägger en beställning om avinstallation – då plockar CareLigos tekniker hem systemet igen, helt utan extra kostnad. På så sätt kan du som vårdgivare se till att varje beställd OPTILOGG kommer till användning och du blir aldrig sittande med kostnader som inte generar någon nytta.

Värt att notera är att i och med att det är en tjänst som du som vårdgivare prenumererar på åt patienten, så sköter CareLigo allt som har med drift och teknik att göra. Det innebär att ingen integration eller anpassning kräv för vare sig journalsystem, IT-system/IT-avdelningen eller medicinteknikavdelningen.