Varför ska jag ha OPTILOGG? | Användare | CareLigo
Svenska English

Careligo

VarfÖR?

Anledningar för Dig att använda OPTILOGG

1

Hjärtsvikt är en sjukdom som ibland kan vara lite svår att få grepp om vad det egentligen är. Det finns mycket kunskap och bra mediciner, men det finns inte alltid resurser att se till att just du får det just du behöver. OPTILOGG hjälper till med det.

2

Den goda kunskapen och de verksamma medicinerna till trots är också hjärtsvikt en sjukdom där just du som drabbad själv har mycket stor påverkan på sjukdomens utveckling. Hjärtsvikt kräver livslång behandling, men hur tillvaron ser ut med hjärtsvikt påverkas i mycket hög grad av ditt sätt att hantera sjukdomen och din kunskap om den. OPTILOGG kommer hjälpa dig med svar på de viktigaste frågorna, ge dig tips som förbättrar ditt välmående, och hjälpa dig att hålla koll på de saker din vårdgivare vill att du håller koll på.

3

Med OPTILOGG är det kliniskt bevisat att den som drabbats av hjärtsvikt uppnår en högre livskvalitet och kraftigt reducerar risken för att akut behöva åka in till sjukhuset, men utan att ta bort din planerade kontakt med läkare.