OPTILOGG®

Mer än bara fjärrövervakning


Kliniskt bevisad att halvera risken för sjukhusinläggning för våra sköraste kroniskt sjuka äldre1

OM OSS

VÅR VISION

Vår vision är att förbättra hälsan för kroniskt sjuk äldre, genom att göra dem själva till en aktiv del i vårdkedjan.


Vi som har utvecklat OPTILOGG® brinner för att stötta våra kroniskt sjuka till bättre livskvalitet och minskad sjuklighet, i kombination med att samtidigt förenkla vardagen för hårt arbetande vårdpersonal. Då räcker det inte att använda digitala lösningar för att fjärrövervaka patienter, detta måste kombineras med att ge den kroniskt sjuka möjlighet att bli en del av sin egen vårdkedja. Med decennier av erfarenhet av att arbeta med kroniker, erbjuder vi vården kliniskt bevisade lösningar för att minska kronisk sjuklighet, ge vårdpersonalen möjlighet att planera insatser innan sjukvårdssituationer blir akuta och detta med kundanpassad modern digital distansöverbryggande teknik.     

VÅRA TJÄNSTER

OPTILOGG® Start


Grundversionen av OPTILOGG® är vår kliniskt bevisade distansvårdslösning för hjärtsviktssjuka. Tjänsten innehåller allt patienten behöver för att kunna stärka sin egenvård och bli en aktiv del av sitt eget vårdflöde, inklusive vår unika service-organisation. Lösningen är anpassad för multisjuka äldre helt utan teknikvana och vårdprofessionen behöver i denna lösning inte övervaka patienterna, istället är det patienterna som med vårt distribuerade expertsystem coachas i att söka vård om egenvården inte räcker.

OPTILOGG® Plus


Det är lätt att skräddarsy OPTILOGG® för varje enskild patient och utifrån vårdgivarens behov. Högkvalitativa, medicintekniskt klassade sensorer finns som tillval på individbasis och med den utökade vårdportalen möjliggörs digitala vårdmöten, fjärrmonitorering och förebyggande vårdplanering. Med OPTILOGG® Plus kan du effektivt stötta människor med hjärtsvikt, hypertension, arytmier, njursjukdom, diabetes och  KOL.

CareLigo® Service


Utöver vår tjänst OPTILOGG®, har vi möjlighet att erbjuda tjänster som förändringsledning, statistisk analys och kvalitetssäkring, digitaliseringsplanering etc. Även vår unika serviceorganisation, som är en integrerad del av tjänsten OPTILOGG®, kan erbjudas fristående till den som har behov att för sin egen lösning kunna erbjuda teknikstöd till äldre utan teknikvana.

BÖRJA FÖRSKRIVA OPTILOGG®


  • Grundversionen OPTILOGG® Start är lika lätt att förskriva som en krycka, det krävs inga ändrade arbetssätt eller integration med IT-system
  • När vårdorganisationen är redo går det lätt att koppla upp OPTILOGG®, skala upp med nya sensorer och ansluta till andra system.
  • Vi har stöttat kroniker i över 10 000 patientmånader utan komplikationer. Vi kan egenvård!

KOM IGÅNG INOM 7 DAGAR

KONTAKTA OSS:

NÅGRA RÖSTER OM OPTILOGG®

MINSKAD SJUKLIGHET

En förbättrad egenvård leder till minskad sjuklighet och i den här studien såg vi att hjälpmedlet verkligen nådde ut till de deltagande patienterna. Totalt minskade patienternas sjukhusvistelse med nästan 30 procent

Hans Persson

Överläkare, Danderyds sjukhus 

från MedTech Magazine

PATIENTERNA HAR KONTROLL

Patienterna lärde sig så mycket mer om sin sjukdom, de ägde sin sjukdom och visste när de skulle söka hjälp

Ann Hovland-Tånneryd

Distriktsläkare och enhetschef på vårdcentralen i Hemse

från SVT

TRYGGARE PATIENTER 

Patienterna kände sig tryggare och var mer engagerade i sin egenvård när de använde verktyget. Vi fann också att det inte skapade merarbete för sjuksköterskor.

Maria Liljeroos

Leg sjuksköterska och medicine dok, Mälarsjukhuset Eskilstuna

från ESC

  1. Sahlin et al., 2019, European Journal of Heart Failure (2019) 21 (Suppl. S1), p.525, P2041, "Self-care management intervention in heart failure"